08 - Bracia Bartoszewscy - Henryk, Piotr, Edward, Leon i Adolf (Chełmno, 1987).jpg
08 - Bracia Bartoszewscy - Henryk, Piotr, Edward, Leon i Adolf (Chełmno, 1987).jpg