05 - ppor. Adolf Bartoszewski z przyjaciółmi.jpg
05 - ppor. Adolf Bartoszewski z przyjaciółmi.jpg