03 - Adolf z żoną i synem Waldemarem - rok. 1934.jpg
03 - Adolf z żoną i synem Waldemarem - rok. 1934.jpg