10 - Mundur wyjściowy z insygniami ppor. Adolfa Bartoszewskiego.jpg
10 - Mundur wyjściowy z insygniami ppor. Adolfa Bartoszewskiego.jpg